INTEGRATECH vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

INTEGRATECH verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

INTEGRATECH verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Financiële administratie

Onderhouden van de klantenrelatie

Rekruteringsdoeleinden

Beveiliging

Direct marketing

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens binnen INTEGRATECH

Uw persoonsgegevens buiten INTEGRATECH

  • +Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie
  • +Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie…
  • +Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
  • +Het beheer van onze servers

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

6. Welke rechten heeft u? 

Het recht op toegang:

Het recht op verbetering:

Het recht op verwijdering en beperking:

Het recht van bezwaar:

Recht van overdraagbaarheid

Recht om uw toestemming in te trekken:

Recht om klacht in te dienen:

7. Over deze Privacyverklaring