Opgelet, deze subsidie is enkel geldig voor België.

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een energiebesparende investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek bekomen. De federale overheid wil op deze manier het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen geeft bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de gedane investeringen. De aftrek wordt verrekend op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gedaan zijn

EIA Procedure

De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven is een federale maatregel.

Om deze verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt. In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energieagentschap (VEA). De attesten kunt u online aanvragen.

De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

EIA Bedrag

Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.
Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Wie komt in aanmerking voor de EIA?

De fiscale investeringsaftrek is geldig voor :

  • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting : dat zijn de natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit.
  • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders
  • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.

 

De EIA regeling volledig lezen? Download dan hier de brochure verhoogde investeringsaftrek.

De attesten voor het bekomen van de verhoogde investeringsaftrek kunnen online worden aangevraagd via deze webapplicatie.

Uiteraard kan Integratech u begeleiden met het kiezen van de juiste led verlichting zodat u kan genieten van een maximaal rendement voor uw onderneming.
Contacteer ons voor een vrijblijvende lichtstudie of kijk al eens in ons uitgebreid aanbod led verlichting.